FAQ

Hvilken ekkolodd svinger skal du velge og hvor/hvordan bør den monteres?

 

Som en generell regel bør svingeren (strålen) helle svakt forover (ca. 5°) for å gi god kontakt med vannet. Utvendig montering er alltid å anbefale. Velg derfor svinger og plassering ut fra følgende:

tips-ekko12

Motorbåter (snekker o.k.)

På motorbåter bør svingeren plasseres relativt nær kjølen (senterlinjen) og mellom 1/3 – ½ av båtens lengde målt fra baugen. Svingeren bør plasseres på den siden der propellen går ned.

Seilbåter

På seilbåter bør svingeren plasseres slik at kjølen ikke skygger for svingeren. Et punkt foran kjølen er som regel best. Forsøk å finne en plass hvor vinkelen på skroget ikke er for stor.

NB! Husk at gjennomgående svingere må være tilgjengelig fra innsiden for inspeksjon. Dersom svingeren har fartslogg må loggenheten kunne trekkes ut fra innsiden.

Planende båter

På hurtiggående, planende båter må svingeren plasseres på båtens laveste punkt langt bak, nær kjølen for å sikre at svingeren alltid er i kontakt med vann. I enkelte tilfeller må svingeren bygges ned for å oppnå tilfredsstillende resultat.

Skroggjennomføring

Ved skroggjennomføring må svingeren monteres slik at den peker loddrett ned i sjøen. For å oppnå dette kan en trekloss av f.eks. eik benyttes. Noen av leverandørene selger ferdige klosser (fairing block).

Skjær klossen i 2 deler i vinkel med skroget der svingeren skal plasseres og plasser en del utvendig og en del innvendig, se fig. Benytt tetningsmasse mellom svinger og kloss, mellom kloss og skrog.

tips-ekko13

Hekkmontert svinger

Du kan benytte hekkmontert svinger dersom du har hekkaggregat eller påhengsmotor. Svingeren plasseres ute i den ene siden i plan med bunnen av båten, og i en vinkel på ca. 5· til 10· slik at svingeren peker svakt forover.

Innvendig svinger

Innvendig montert svinger er en siste løsning for de som ikke vil ha hull i båten og som ikke har en båttype som passer for hekkmontering. Innvendig svinger kan kun benyttes i glassfiberskrog uten kjerne av skum( sandwich) og må monteres i et «tynt» område på skroget for ikke å få for stor demping av signalene. Svingeren støpes mot skroget med medfølgende epoxy-lim.

NB!! Luftbobler under svingeren reduserer virkningen og vil gi støy på ekkoloddet.

Svingermateriale ved skroggjennomføring

  • Glassfiberbåter kan benytte både plast, bronse eller rustfritt stål.
  • Trebåter bør benytte bronse eller rustfritt stål (ikke plast).
  • Aluminiumsbåter bør benytte plast (ikke bronse eller stål).

Se figuren nedenfor som viser hvor en gjennomgående svinger bør monteres på forskjellige båttyper:

tips-ekko11