losbatPåbudt utstyr i arbeidsbåt

Det stilles strenge krav til kommunikasjonsutstyr ombord i arbeidsbåter (passasjer- og lasteskip) som benyttes i næring. De fleste fartøy innen f.eks oppdrett og havnearbeid faller inn under Forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger samt Forskrift om redningsredskaper på skip.

Det betyr at de fleste arbeidsbåter får krav til følgende typegodkjent GMDSS A1 pakke. ProNav kan levere alt du trenger for å oppfylle kravene – se lenker for produktomtale:

For arbeidsbåter med passasjerskipssertifikat, høyere tonnasje og/eller større fartsområde (se regler her) kan det gjelde ytterligere krav til antall eller tilleggsutstyr så som:

 

Annet


Global Maritime Distress and Safety System
(GMDSS) er for øvrig et sett med internasjonalt godkjente prosedyrer for sikkerhet, utstyrstyper og kommunikasjonsprotokoller for å øke sikkerheten og gjøre det lettere å redde nødstedte fartøy og fly.

GMDSS består av en rekke systemer, noen er nye, men mange har vært i funksjon i en årrekke. Systemene er ment å dekke følgende funksjoner: varsling (inkludert angivelse av posisjon for enhet i nød), koordinering av søk og redning, lokalisering, kringkasting av maritim sikkerhetsinformasjon, generell kommunikasjon og bro til bro-kommunikasjon.

GMDSS spesifiserer også overlappende utstyr for varsling av nød, og angir kilder for nødstrøm.

I praksis stiller GMDSS krav til hvilket utstyr som skal befinne seg på fartøyet avhengig av hvilket havområde fartøyet seiler i. Det finnes 4 havområder definerte i GMDSS, såkalte Sea Areas. Disse har ikke noe med Navareas for Navtex å gjøre.