Båtmesser i Norge

Her finner du en oversikt over store og små båtmesser i Norge (2018).

Dra til sjøs (Bergen) – 1.-4. februar
https://www.dratilsjos.no/

Båt & Caravan (Ålesund) – 9.-11. mars
https://www.sbmarena.no/arrangement/båt-og-caravan-2018

Storbåtmessen (Leangbukta) – 10.-18. mars
https://www.evensi.com/storbatmessen-2018-leangbukta-maritime-senter/246677214

Sjøen for alle (Lillestrøm) – 14.-18. mars
http://sjoenforalle.no/

Haugesund Båtmesse – 6.-8. april
http://haugesundbaat.no/

Tønsberg Boat Show – 27-29. april
https://tonsbergboatshow.com/

Sørlandets Båt- og Fritidsmesse i Grimstad – 4.-6. mai
http://www.baadmessen.no/

Båtmessa i Sandnessjøen – 4.-6. mai
http://xn--btmessa-exa.no/

Stavanger båtmesse – 13.-15. mai
http://www.stavangerbaat.no/

Kristiansand Båtmesse – 26.-27. mai
http://kristiansand-baatmesse.com/

Nor-Fishing 2018 (Trondheim) – 21.-24. august
http://www.nor-fishing.no/

Båter i sjøen (Oslo) – 6.-9. september
http://www.baterisjoen.no/