problemløsning intellian – i serien

VEILEDNING – STEG FOR STEG

1. Identifiser hvilken I series utgave av antennen du har

2. Tilbakestill innstillinger til fabrikk

  • Velg Setup Mode, Velg Set Default.
  • Velg Setup Mode YES

3. Valg av region og land

  • Velg Load Region Info, Velg Europe, Velg Norway

3. Oppdatering av frekvenser 

4. Kontroll av antennen 

  • Start opp antenne. Se at antennen kommer inn i tracking.
  • Vent og se at den tracker i mer enn 15 sekunder uten å skifte til Searching.
  • Sjekk TV bildet. Se at bildet ikke klipper eller fryser
  • Trykk knapp to fra venstre og sjekk signal nivået. Signalet ligger normalt mellom 320 og 420.