Westronic AS

Banner_Westronic3Westronic AS ble etablert i mai 1992 som et spesialfirma innen maritim elektronikk med kontorlokaler og verksted sentralt på Laksevåg i Bergen. Våre medarbeidere har lang og solid erfaring innen maritim elektronikk med fagbrev som serviceelektronikere eller elektrikere. 

Vi har lang erfaring i prosjektering, levering, installasjon og oppstart av komplette broløsninger, enkelststående installasjoner og retrofit. Vi arrangerer og utfører service globalt og lokalt. Reservedeler sendes over hele verden.

HISTORIE

Westronic AS (Transtema AS) ble etablert i mai 1992 som et selskap som skulle jobbe innen maritim kommunikasjon og navigasjon i Norge. Firmaet ble registrert som norsk aksjeselskap 26 oktober 1992.

Det nye firmaet, Transtema AS, var et datterselskap av svenske Transtema Communications AB og skulle betjene det norske markedet med maritimt kommunikasjonsutstyr og -løsninger. I tillegg var firmaet også blitt norsk representant for Trimble Navigation Inc. med GPS for navigasjon og militære applikasjoner.

I 1994 ble antall ansatte utvidet med teknisk/servicesjef, Geir Mordal, som hadde meget stor erfaring
innenfor fagområdet. Dette gjorde også at firmaet ble representanter for radar produsenten Selesmar Slr, senere Consilium Selesmar.

I 1995 trakk de svenske eierne seg ut av firmaet. Dette medførte navnebytte og at firmaet ble et norsk heleid selskap.

Det nye firmanavnet ble Westronic AS med ny logo og profil som kjent i dag. Aksjekapitalen i firmaet ble også økt.

I 1996 ble mannskap styrken utvidet både på teknisk side og på markedssiden, slik at antall ansatte nå var blitt 4 mann. Ytterligere 2 nye mann ble ansatt i 1998, hvorav en på teknisk og en som ordrebehandler etc.

 

 

Westronic AS
Damsgårdveien 165
5160 Laksevåg

Segment: Yrke
Telefon: 55 34 90 70
E-post: mail@westronic.no
Nettsted: http://www.westronic.no