Marinelektronikk AS

Marinelektronikk i Ålesund er spesialist på skipselektronikk til fiskebåter og andre nyttefartøyer som opererer langs, eller ut fra, norskekysten.

Vår viktigste oppgave er å sørge for at installasjon og service skjer uten driftsavbrudd. Vi er tilstede på kaia ved anløp i Ålesund og øvrige steder på Nordvestlandet. Resten av Norge nås med fly eller bil på raskeste måte. Produktene kommer fra anerkjente leverandører med fokus på driftssikkerhet, effektivitet og innovasjon..

Marin Elektronikk

Marinelektronikk AS
Tonningsgate 23
6006 Ålesund

Segment: Yrke
Telefon: 40 00 40 95
E-post: svein@marinelektronikk.no
Nettsted: http://www.marinelektronikk.no