AS Elektriske Mandal

AS Elektrisk ble etabler våren 2002 av daglig leder i Mandal og en del tidligere ansatte fra ”gamle AS Elektrisk”. Virksomheten ble utvidet med avdeling i Kristiansand høsten 2003. Bedriften er en uavhengig lokaleid elektroentrepenør hvor flere av de ansatte har eierinteresse i sammen med Båtservice Mandal AS.

Siden etableringen har bedriften hatt en positiv utvikling. Vi er i dag 45 ansatte og disponerer 24 stk. servicebiler og moderne lokaler i Mandal og Kristiansand.

Vår produksjonsavdeling bistår bl.a. med veiledning, montasje og installasjon vedr. elektriske/elektroniske anlegg, om bord i skip og landbaserte anlegg. Vi har i tillegg spesialutdannet personell innen prosjektering, montasje/vedlikehold, reparasjon og service av alt innen navigasjons- og kommunikasjonsutrustning. Vi er i dag en av de største aktørene av leveranser innen maritim elektronikk i Sør-Norge.

 

AS Elektriske Mandal
Gimserøyveien 227
4514 Mandal

Segment: Begge
Telefon: 38 26 78 10
E-post: janm-joh@aselektrisk.no
Nettsted: http://www.aselektrisk.no/mandal/