SØKNAD OM RETUR FOR REPARASJON (RMA)  –  FYLLES UT AV KUNDE ELLER FORHANDLER.

Denne søknad brukes både for retur av varer til servicen og garanti. Søknaden være behandlet og RMA-nummer utstedt, FØR retur kan iverksettes. Varer eller deler som mottas uten referanse til RMA-nummer vil bli returnert til avsender for avsenders regning.
Ved retur ifm Garanti og dersom varen ikke er defekt vil det faktureres for et testgebyr pålydende 350 kroner, samt returporto. Det samme gjelder ved retur av ubrukte servicedeler / hovedenheter for kreditering, PCB og annet.

NB: Før du sender i retur anbefaler vi å utføre: Tilbakestill til fabrikkoppsett. I mange tilfeller vil dette løse problemet. Se brukermanualen for instruksjon hvordan dette utføres.

Produktets eier

Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.