SØKNAD OM RETUR FOR REPARASJON (RMA)  –  FYLLES UT AV KUNDE ELLER FORHANDLER.

Denne søknad brukes både for retur av varer til servicen og garanti. Søknaden være behandlet og RMA-nummer utstedt, FØR retur kan iverksettes. Varer eller deler som mottas uten referanse til RMA-nummer vil bli returnert til avsender for avsenders regning.

Ved retur ifm Garanti og dersom varen ikke er defekt vil det faktureres for et testgebyr pålydende 350 kroner, samt returporto. Det samme gjelder ved retur av ubrukte servicedeler / hovedenheter for kreditering, PCB og annet.

NB: Før du sender i retur anbefaler vi å utføre: Tilbakestill til fabrikkoppsett. I mange tilfeller vil dette løse problemet. Se brukermanualen for instruksjon hvordan dette utføres.

Produktets eier

* Hvis ikke registrert i ProNav’s database, må kjøpsbevis fremlegges ved ev. garantikrav
** Uten serienummer kan ikke ProNav akseptere garantikrav

For en mer detaljert beskrivelse av årsak til ønske om retur (se standard betingelser), feil eller feilsymptomer samt av hva som er gjort for å evt. reparere enheten, vennligst legg med ytterligere beskrivelse på eget ark. (“Fungerer ikke” er dessverre ikke veldig informativt)

Innen 5 dager etter at RMA nummer er utstedt sendes produktene, vedlagt kopi av mottatt RMA-godkjennelse til:
ProNav AS
Hovlandsveien 52
N-4374 Egersund